Kar je za nekoga problem, je za nas izziv.

Odzivnost, inovativnost ter ciljna usmerjenost.

Pravne interese strank se uveljavlja vestno in odločno.

O odvetniški pisarni

Odvetniška pisarna Kostrevc, d.o.o. je odvetniška pisarna s tradicionalnimi vrednotami in s ponudbo odvetniških storitev, ki sledijo potrebam strank.

Odnos med odvetniško pisarno in vsako stranko temelji na zaupanju. Odvetniška pisarna s strankami gradi in utrjuje tesne odnose, ki omogočajo zagotavljanje odvetniških storitev ob upoštevanju poglobljenega poznavanja položaja strank in njihovih interesov.

Odvetniška pisarna je osredotočena na gospodarsko področje. Stranke odvetniške pisarne so gospodarske družbe, drugi gospodarski subjekti in posamezniki. Zaradi pridobivanja izkušenj z delom v gospodarskih subjektih v preteklosti lažje in bolje razumemo njihove potrebe in cilje.

Odvetniška pisarna nudi strankam kakovostne odvetniške storitve in izbiro takih pravnih rešitev, ki jim pomagajo doseči njihove cilje. Iskanje celovitih in zanesljivih rešitev v kompleksnih gospodarsko pravnih zadevah je za nas izziv.

Odvetniška pisarna strankam nudi hiter, inovativen ter k ciljem usmerjen način (so)delovanja.