Odvetniška pisarna svojim strankam nudi pravno podporo tudi na področju delovnega prava, in sicer tako v zvezi s celovitim urejanjem pogodb o zaposlitvi (sklepanje, spreminjanje ter odpoved oz. prenehanje) ter vseh vrst pogodb s poslovodnimi osebami, kot tudi pri pripravi in spremembah internih aktov družbe, svetujemo pa tudi na področju varstva pri delu ter mobinga. Strankam nudimo tudi zastopanje v morebitnih sodnih postopkih pred delovnimi sodišči in drugimi organi.