financial restructuring

Odvetniška pisarna svetuje upnikom in dolžnikom v postopkih finančnega prestrukturiranja za odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti ter za vzpostavitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti dolžnika.

Strankam pomaga pri oblikovanju procesa prestrukturiranja ter izbiri najustreznejših ukrepov prestrukturiranja terjatev in določitvi njihovega obsega ter pri pripravi potrebnih dokumentov za finančno prestrukturiranje (poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja, sporazum o finančnem prestrukturiranju, načrt finančnega prestrukturiranja itd.).

Pri svetovanju o finančnem prestrukturiranju odvetniška pisarna sodeluje s priznanimi zunanjimi poslovno-finančnimi strokovnjaki.