corporate_law

Odvetniška pisarna svetuje družbam in drugim gospodarskim subjektom in posameznikom v splošnih korporacijskih in gospodarskih zadevah v vseh fazah razvoja in delovanja gospodarskega subjekta. Odvetniška pisarna nudi celoten spekter pravnih storitev od ustanovitve družbe, njenega upravljanja, spremembe osnovnega kapitala, združitve, delitve, spremembe pravnoorganizacijskih oblik, do urejanja odnosov med družbeniki ali delničarji.

Odvetniška pisarna nudi pomoč pri oblikovanju vsebine pravnih aktov družbe (statut, družbena pogodba, poslovniki o delu organov, drugo) ter vso pravno podporo pri pripravi dokumentacije za skupščino. Po potrebi skupščino tudi vodi.

Odvetniška pisarna svetuje in po potrebi zastopa na področju uveljavljanja pravic delničarjev ali družbenikov ter glede odgovornosti in pristojnosti organov vodenja in nadzora. Nadalje odvetniška pisarna nudi pravno pomoč pri pripravi in implementaciji delničarskih sporazumov, sistemov nagrajevanja, opcijskih sporazumov.