contract

Odvetniška pisarna pripravlja in pregleduje različne vrste pogodb za stranke; prav tako sodeluje s strankami pri pogajanjih za sklenitev pogodb in v okviru tega ščiti pravice in interese stranke ter jih opozarja na poslovna tveganja in možne pravne rešitve za zmanjševanje tveganj.