legal opinion

Odvetniška pisarna pripravlja pravna mnenja v zadevah iz naslednjih področij dela odvetniške pisarne:

  • korporacijsko in gospodarsko pravo,
  • insolvenčno pravo,
  • združitve in prevzemi,
  • finančno prestrukturiranje,
  • pravo nepremičnin in
  • pogodbeno pravo.