clients

Odvetniška pisarna zastopa stranke v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi v zadevah iz naslednjih področij dela odvetniške pisarne:

  • korporacijsko in gospodarsko pravo,
  • insolvenčno pravo,
  • združitve in prevzemi,
  • finančno prestrukturiranje,
  • pravo nepremičnin in
  • pogodbeno pravo.